Sponsorzy

NIVUS Sp. z o.o.

NIVUS to czołowy producent ultradźwiękowych urządzeń pomiarowych do stosowania w gospodarce wodno-ściekowej.

Dostarczamy i serwisujemy:

● Przepływomierze ultradźwiękowe stacjonarne i przenośne do pomiaru ścieków

● Stacje poboru próbek z wbudowanym przepływomierzem i pomiarem pH

● Stacje monitoringu przelewów burzowych

● Pomiary przepływu wód deszczowych

● Stacjonarne i przenośne bezinwazyjne przepływomierze do pomiaru w rurociągach pod ciśnieniem.

● Ultradźwiękowe przepływomierze ze zwężkami i przegrodami spiętrzającymi

● Ultradźwiękowe czujniki pomiaru poziomu, wysokości, odległości i objętości

● Rejestratory z wbudowanym modemem GPRS

● Oprogramowanie D2W do archiwizacji, nadzoru i prezentacji danych z obiektów rozproszonych.

● Usługi pomiarowe: kampanie pomiarowe, pomiary porównawcze