Reklama

Partner Strategiczny Partner Sponsor

Koszt

10 000

7000

5000

Bezpłatny udział przedstawicieli firmy w Kongresie

3

2

1

Udział w spektaklu w Teatrze Buffo oraz w uroczystym bankiecie

Promocja

Logo Firmy na oficjalnych zaproszeniach

Logo Firmy zamieszczone na materiałach konferencyjnych

Logo Firmy na stronie internetowej Kongresu

Rozpowszechnianie materiałów marketingowych Firmy wraz z materiałami kongresowymi

Wyświetlanie logotypu w przerwach między sesjami

Opis Partnera/Sponsora na stronie Kongresu

Logo w newsleterze pokongresowym wysyłanym do uczestników Kongresu

Przedstawienie Partnerów na początku Kongresu

Stoisko wystawiennicze

Emisja spotu reklamowego Firmy w foyer przed salą Kongresu

Możliwość rozstawienia roll-upów

2

1

Baner reklamowy na stronie internetowej IGWP

2 m-ące

1 m-ąc

Newsletter do bazy 10 000 odbiorców

2 razy

1 raz

Profesjonalna realizacja zdjęciowa z Partnerem/Sponsorem

Artykuł promocyjny na stronie IGWP w zakładce Technika

Artykuł promocyjny/reklama (1 s.) w I numerze reaktywowanego kwartalnika „Wodociągi Polskie” – I nr dystrybuowany bezpłatnie m.in. do wszystkich członków IGWP (ok. 500 przedsiębiorstw)