O kongresie

Szanowni Państwo,
Rok 2017 dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” to czas jubileuszu 25-lecia jej działalności.
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza branża wodociągowo-kanalizacyjna dokonała ogromnego postępu technologicznego i w wielu aspektach osiągnęła poziom zgoła światowy. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć, chcemy je podkreślać i chwalić się sukcesami naszego sektora. Motto, swoiste hasło przewodnie roku jubileuszowego wyrażamy więc w słowach „25 lat – czas wykorzystanych szans”. Uważamy bowiem, że tak Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, jak i cała branża, której służy nasza organizacja i na rzecz której działa, wykorzystały ostatnie lata najlepiej, jak to tylko w okresie transformacji i późniejszych zmianach było możliwe.

Pragniemy uczcić nasz jubileusz pokazując drogę, którą przez te lata przeszła nie tylko sama Izba, ale cała branża wodociągowo-kanalizacyjna. Z tej okazji postanowiliśmy, tegoroczny VII Kongres Wodociągowców Polskich, który zgodnie z tradycją odbywa się w cyklu trzyletnim, uczynić forum debaty podsumowującej „czas wykorzystanych szans” i jubileusz Izby, jak i miejscem, gdzie należy przyjrzeć się wyzwaniom, jakie obecne czasy stawiają przed naszą branżą i przed Izbą.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VII edycji Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Sheraton.

Wierzymy, że w tych wyjątkowych dniach zechcecie Państwo wspólnie z nami świętować Jubileusz 25-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz wziąć udział w obradach VII Kongresu Wodociągowców Polskich.

Prezes IGWP
Dorota Jakuta


Przewodniczący Rady Izby
Tadeusz Rzepecki