Profesor Witold Modzelewski prelegentem Kongresu

Od dnia 1 marca 2017 r. weszła w życie historyczna zmiana Kodeksu Karnego, który do przestępstw pospolitych zaliczył wystawianie podrobionych i przerobionych faktur VAT lub posługiwanie się tymi fakturami dla potrzeb rozliczeń podatkowych (kara może wynosić nawet 25 lat więzienia). Co to oznacza? Zarządy spółek, dyrektorzy ekonomiczni lub finansowi oraz pracownicy zajmujący się fakturowaniem muszą podjąć wszelkie niezbędne działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka wystawiania nierzetelnych (podrobionych lub przerobionych) faktur oraz posłużenia się tymi fakturami wystawionymi przez inne podmioty dla potrzeb prowadzenia ewidencji i składania deklaracji. Do najważniejszych dla przedsiębiorcy znamion czynu zabronionego należy użycie sfałszowanych faktur przez osoby trzecie, dostawców i usługodawców, dla potrzeb rozliczeń Podatkowych. Aby uniknąć ryzyka popełnienia tych przestępstw z winy umyślnej, zarządy firm muszą podjąć natychmiastowe działania zabezpieczające.

Profesor Modzelewski podczas swojego wystąpienia pt. „Działalność przedsiębiorców w obliczu odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe w aspekcie zmian Kodeksu Karnego” wyjaśni jak zabezpieczyć firmę przed nieświadomym popełnieniem przestępstw fakturowych i ograniczyć odpowiedzialność karną zarządów firm.

Każdy uczestnik otrzyma autorskie materiały Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. szerzej omawiające tą problematykę.