Profesor Jerzy Hausner i Miasto-Idea

Podczas Kongresu Profesor Hausner przedstawi Miasto-Ideę w aspekcie gospodarczym (gospodarka miejska, gospodarka komunalna) przekonując, że miasto silne, miasto nastawione na rozwój, to takie, które zainteresowane jest maksymalizowaniem wykorzystania własnych zasobów gospodarczych, stąd postulat wdrażania systemu gospodarki o obiegu zamkniętym. Sektor komunalny, którego właścicielem są miasta jest w maksymalnym stopniu predystynowany do wdrażania zasad gospodarki cyrkularnej (o obiegu zamkniętym). Co istotne, temat GOZ staje się jednym z najważniejszych tematów roboczych w obszarze ochrony środowiska dla UE, również dla polskiego rządu.