VIII Kongres Wodociągowców Polskich

7-8 grudnia 2020 roku

Chcemy wykorzystać ten czas na podsumowanie ćwierćwiecza działań IGWP na rzecz integracji i rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce, oraz przedstawianie ogromnego postępu i wielu sukcesów osiągniętych przez nasz sektor gospodarki narodowej.

Szanowni Państwo,
Rok 2017 dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” to czas jubileuszu 25-lecia jej działalności.
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza branża wodociągowo-kanalizacyjna dokonała ogromnego postępu technologicznego i w wielu aspektach osiągnęła poziom zgoła światowy. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć, chcemy je podkreślać i chwalić się sukcesami naszego sektora. Motto, swoiste hasło przewodnie roku jubileuszowego wyrażamy więc w słowach „25 lat – czas wykorzystanych szans”. Uważamy bowiem, że tak Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, jak i cała branża, której służy nasza organizacja i na rzecz której działa, wykorzystały ostatnie lata najlepiej, jak to tylko w okresie transformacji i późniejszych zmianach było możliwe.

Czytaj więcej

Paneliści

VIII Kongres Wodociągowców Polskich
rozpoczynamy za

Patronaty medialne